<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

WEBINAR: NASJONAL TILLITSINDEKS

HVORDan er KVALITETEN PÅ RELASJONER OG TILLIT I NORSK ARBEIDSLIV?

Great Place to Work utarbeider regelmessig Nasjonal Tillitsindex - en kartlegging av kvaliteten på organisasjonskultur og ledelse i norsk arbeidsliv. Dette er en representativ studie av norske organisasjoner på tvers av sektorer, bransjer, landsdeler og størrelseskategorier. Den gir svært nyttig innsikt for å forstå og analysere styrker og svakheter ved hvordan det norske arbeidsliv oppleves – både som øyeblikksbilde og over tid.

Foredragsholdere: Catarina Irvung, Rådgiver i Great Place To Work. 

Fyll inn skjema for å få tilgang til webinaret

Great Place To Work Blogg

Nå mer enn noen gang må organisasjoner ta mennesker på alvor!

Les mer