<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

[GRATIS WEBINAR]

HAR MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN EGENTLIG NOEN VERDI?

I dette webinaret kommer vi utfordre hvorfor, og hvordan, vi gjennomfører medarbeiderundersøkelser og hva det har for betydning for virksomheten. 

I DETTE WEBINARET VIL DU FÅ SVAR PÅ:

  • Hvorfor det er viktig å måle kvaliteten på kultur og ledelse
  • Hvordan måle det som faktisk har forretningsmessig effekt
  • Hvorfor Great Place To Work med sin metode og verktøy bør være din prefererte samarbeidspartner 

Når: Onsdag 4. november 
Tid: 09.00 - 09.30 
Hvor: Online
Tematikk: Har medarbeiderundersøkelsen egentlig noen verdi? 

 

"Kultur og ledelse kan ikke måles!" - høres dette kjent ut?  

Gjennom studiene av norsk arbeidsliv, så måler Great Place To Work tilstanden i norsk arbeidsliv. Vi vet hva kvaliteten på kultur og ledelse i gjennomsnittsbedriftene er, og hva som skal til for å hevde seg blant de beste. De gode arbeidsplassene har i større grad medarbeidere og ledere som opplever relasjoner preget av tillit, stolthet og fellesskap. Medarbeidere og ledere som føler seg motivert av mening, mestring og autonomi. I tillegg har de lederpraksiser som fostrer bevisst hverdagsledelse og som støtter lederne i å skape god og effektiv kultur.

__illus_data_board

Great Place To Work Blogg

Redd Barna brukte «pulsmåling» for å ivareta ansatte under hjemmekontor

Les mer

Great Place to Work® er den globale lederen for utvikling, bevaring og anerkjennelse av organisasjonskulturer som betegnes av en høy grad av tillit. Vårt perspektiv er utviklet gjennom å lære av fantastiske ledere, gjennom å kartlegge millioner av medarbeidere og undersøke praksisen til tusenvis av gode arbeidsplasser verden over. Vi samler kontinuerlig innsikt fra organisasjoner fra alle bransjer og sektorer. Og vi elsker å dele vår innsikt med deg. Vårt formål er å hjelpe organisasjoner med å bygge og opprettholde en sterkt tillitskultur.