<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

GRATIS LUNSJ-WEBINAR  

Kultur som konkurransefortrinn - hvorfor skal du investere i kultur og ledelse? Gratis webinar med Professor Alex Edmans

 

Onsdag 23 september kl 11.00-12.00

 

Hvorfor er investering i kultur, ledelse og medarbeidere ofte det første som nedprioriteres under krise- eller i nedgangstider?

Opplever du som leder at kultur ikke kan måles på lik linje som håndfaste tall?

Dette er en vanlig misoppfattelse blant ledere. Rett kultur gir Return on Investment. Kultur og ledelse er avgjørende for produktivitet og lønnsomhet. Den siste tids Covid-19-situasjon har bekreftet  at virksomheter som har hatt langsiktig fokus på nettopp kultur og ledelse har stått i krisen best. 

Kultur og ledelse kan måles – og det har effekt!

 

I dette webinaret vil du få svar på: 

Red box containing a checkmark
Hvorfor du skal investerer i kultur og ledelse – og hva det betyr for formålsdrevet lønnsomhet
Red box containing a checkmark
Hvorfor dette har viktige samfunnsmessige effekter
Red box containing a checkmark
Hvorfor, og hvordan du kan investere i medarbeiderutvikling som leder til mer motiverte og produktive medarbeidere

Når: Onsdag 23. september kl 11.00 - 12.00 

Hvor: Online

Webinaret vil holdes på engelsk av Professor Alex Edmans og Tron Kleivane, partner og styreleder i Great Place to Work Norge 

 

Dette webinaret passer deg som leder. 

 

Webinaret er gratis. 

3-x-avkastning-blant-de-beste-bedriftene

Registrere deg her