<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

GRATIS LUNSJ-WEBINAR  

Kultur som konkurransefortrinn med Professor Alex Edmans

 

26 august kl 12.00-13.00

 

I dette Webinar får du lære:

Red box containing a checkmark

HVA BETYR DET FOR LEDELSE AT VI JOBBER PÅ DISTANSE?

Red box containing a checkmark

HVILKE LEDERE LYKKES - OG HVA KAN VI LÆRE AV DE BESTE?

Red box containing a checkmark

HVILKE ARENAER ER VIKTIG - OG HVA BLIR DET VIKTIG AT JEG SOM LEDER GJØR?

Red box containing a checkmark

KONKRETE RÅD OG PRAKTISKE EKSEMPLER FRA LEDERE PÅ DE BESTE ARBEIDSPLASSENE

Når: Onsdag 26. augusti kl 12.00 - 13.00 

Hvor: Online

 

Dette webinaret passer deg som leder som ønsker å ta tak i godt lederskap, samt for HR som ønsker å støtte sine ledere i utøvelse av distanseledelse. 

 

Webinaret er gratis. 

Registrere deg her