<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

GRATIS LUNSJ-WEBINAR  

DISTANSELEDELSE - hvordan lykkes, og hva gjør de beste arbeidsplassene?

Utfordringene som følge av Covid-19 gjør det viktigere enn noen gang å gi ledere innsikt og støtte slik at de kan lykkes i en ny arbeidshverdag. Den nye arbeidshverdagen er her og kommer til å påvirke hvordan vi jobber, mer på distanse, i fremtiden. Det er nå ledere legger grunnlaget for å lykkes i fremtiden

21. oktober kl 11.00-12.00

 

I dette Webinar får du lære:

Red box containing a checkmark

HVA BETYR DET FOR LEDELSE AT VI JOBBER PÅ DISTANSE?

Red box containing a checkmark

HVILKE LEDERE LYKKES - OG HVA KAN VI LÆRE AV DE BESTE?

Red box containing a checkmark

HVILKE ARENAER ER VIKTIG - OG HVA BLIR DET VIKTIG AT JEG SOM LEDER GJØR?

Red box containing a checkmark

KONKRETE RÅD OG PRAKTISKE EKSEMPLER FRA LEDERE PÅ DE BESTE ARBEIDSPLASSENE

Når: Onsdag 21. oktober kl 11.00 - 12.00 

Hvor: Online

Foredragsholdere: Tron Kleivane og Marianne Køien Paulsen

 

Dette webinaret passer deg som leder som ønsker å ta tak i godt lederskap, samt for HR som ønsker å støtte sine ledere i utøvelse av distanseledelse. 

 

Webinaret er gratis. 

Registrere deg her