<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Temperaturmålinger

Våre målinger gir nøkkelinnsikt i medarbeidernes opplevelser gjennom kvalifiserte påstander   

Vi tilbyr temperaturmålinger som krever lite forarbeid fra organisasjonens side og kan gjennomføres raskt. Målingen kan gjennomføres på hele organisasjonen eller ønsket teamnivå, for raskt å kunne iverksette tiltak eller justeringer.

Undersøkelsen tar kun et par minutter å besvare og gjennomføres og leveres av Great Place to Work® for å sikre konfidensialitet. Alle resultater fra målingen rapporteres via vår digitale leveringsplattform Insight Tool som gir deg datadreven innsikt og muligheten til å løpende følge med på resultater og svargrad. 

 

mac_insight_eng5

Nivå 1 

Passer for deg som kun ønsker overordnet innsikt på ett nivå; Selskapsnivå/ Team/ Enheter. Dette er en enkel løsning hvor du gjør det meste selv.

 

mac_survey_norsk3

Nivå 2

Passer for deg som ønsker innsikt på flere nivåer, med mulighet til å sammenligne resultater mot hverandre. Her får du sparring og støtte og mulighet for å skalere opp ved behov.  

mac_insight_eng5

Nivå 3 

Passer for deg som ønsker skreddersydd innsikt og dermed ønsker å tilpasse målingen til egen virksomhet. Her hjelper vi deg med å sette opp egendefinerte påstander og designe en helt egen måling. 

HTDO-Nødnett-kort
Redd Barna Norge
16 selvaag_logo_cmyk
eiendomsmegler1 hedmark
Siva logo
"Temperaturmålingen ga oss innsikt i hvordan forholdene er hos oss, noe som vi nok ikke hadde fått rede på uten en slik måling" Helsetjenestens Driftsorganisasjon

Vanlige spørsmål og svar

Hva slags temperaturmåling skal jeg velge?

Vi tilbyr tre nivåer av Temperaturmåling, avhengig av hvilken kompleksistetdu ønsker: 

Nivå 1: Passer for deg som kun ønsker overordnet innsikt på ett nivå; Selskapsnivå/ Team/ Enheter. Dette er en enkel løsning hvor du gjør det meste selv. 

Nivå 2: Passer for deg som ønsker innsikt på flere nivåer, med mulighet til å sammenligne resultater mot hverandre. Her får du sparring og støtte og mulighet for å skalere opp ved behov.  

Nivå 3: Passer for deg som ønsker skreddersydd innsikt og dermed ønsker å tilpasse målingen til egen virksomhet. Her hjelper vi deg med å sette opp egendefinerte påstander og designe en helt egen måling. 

Hvilken verdi vil målingene gi meg?
Målingene er et viktig lederverktøy. Uavhengig hvilken type måling dere velger vil dere få innsikt inn i medarbeidernes opplevelser og status i organisasjonen. Uavhengig hvilke måling dere velger er dette et verktøy for dialog og involvering på tvers. Et verktøy hvor datadreven innsikt gjør at dere kan forbedre og justere. Et verktøy for innsikt inn i utøvelse av ledelse og eget lederskap.  
Hvem passer målingene for?
Alle våre målinger passer for ledelsen/ledergrupper, HR og nærmeste leder.  
Hva er metoden bak målingene?
Målingene består av kvalifiserte påstandsbatteri – basert på vår anerkjente metode eller vår kompetanse. Dette vil spare dere for tid og ressurser i å utforme egne påstander. Dersom dere ønsker å skreddersy målingen, vil vi støtte med utvikling og/eller forslag av kvalifisere påstander basert på det dere ønsker å oppnå med målingen.  
Sikrer målingene for konfidensialitet?
Målingene er anonyme, og alle resultater blir behandlet konfidensielt. Selve gjennomføringen blir utført av Great Place to Work (GPTW) som en nøytral tredjepart. All data fra målingene går til GPTW, men ingen data om hvem som har svart hva vil være tilgjengelig for hverken GPTW eller våre kunder. Vi behandler all data i henhold til GDPR. Det vil heller aldri fremkomme resultater for grupper eller påstander med mindre enn 5 svar. 

Hva slags støtte får vi?
Vi vil gjennomføre en oppstartsprat hvor vi hjelper dere å finne riktig måling og påstander til deres behov. I tillegg hjelper vi dere selvfølgelig i selve gjennomføringen. I etterkant vil vi også ha et møte vi støtter og sparrer i å forstå resultatene. Vi tilbyr også støtte og rådgivning utover dette. Dette kan være alt fra enkle telefonsamtaler, møter, analyser og presentasjoner, samt prosess. Vi tilpasser oss deres behov og ønsker. 
Hva trenger dere av oss?
Dette avhenger av hva slags type måling dere velger, men i utgangspunktet trenger vi kun signert databehandleravtale og medarbeideroversikt for å kunne sende ut undersøkelsen. 
Hvordan komme i gang?
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat, så finner vi sammen riktig måling for deres behov.  Ta kontakt
Hva koster det?
Dette avhenger av hvilken type måling dere velger, kompleksitet og antall medarbeidere.  Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Kundecaser

Hvordan har våre kunder brukt temperaturmålingene?

HTDO-Nødnett-kort

HDO bruker temperaturmåling for å håndtere arbeidet gjennom Covid-19 

HDO bruker temperaturmåling som et virkemiddel for å bedre kunne håndtere organisering- og oppfølging av arbeidet gjennom Covid-19 pandemien..

 

 
Redd barna

Redd barna brukte temperaturmåling for å ivareta ansatte på hjemmekontor

Etter å ha sørget for at sårbare barn fremdeles fikk det de trengte fra organisasjonen, kunne de se nærmere på hvordan de ansatte hadde det.

 

rgb_EiendomsMegler1_pos-1030x231

Temperaturmålinger bygger opp under medarbeider-undersøkelsen

Eiendomsmegler1 Innlandet gjennomfører temperaturmåling i tillegg til den årlige medarbeiderundersøkelsen. - Behovet for å være tett på har aldri vært større. Likevel ble den fysiske avstanden større...