<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva kjennetegner de beste?

Sertifisering som en god arbeidsplass

En god arbeidsplass tiltrekker seg de rette kandidatene, sikrer at de ansatte blir lenge og øker kvaliteten på leveranser.​

Sertifisering gjennom Great Place to Work® bidrar til:

  • å sette konkrete mål for medarbeideropplevelsen i organisasjonen
  • å bygge stolthet internt ​
  • anerkjennelse i markedet som en attraktiv arbeidsplass, leverandør og samarbeidspartner

Sertifisering som et Great Place to Work bygger på medarbeidernes vurdering av egen kultur og ledelse.

Gjennom nasjonale representative studier, for norsk arbeidsliv, vet vi med sikkerhet at alle organisasjoner som blir sertifisert har fokus på å bygge en kultur preget av tillit, og fortjener anerkjennelse.

I Norge blir det hvert år flere og flere sertifiserte virksomheter. Virksomheter fra ulike bransjer, sektorer, størrelser og fra alle deler av landet. Å være sertifisert som en god arbeidsplass er et synlig bevis på at de ansatte blir satt i første rekke.

Sertifikatet utstedes fortløpende og har en varighet på ett år. Se hvilke organisasjoner som er sertifisert gjennom Great Place to Work, det siste året.

Ønsker du mer informasjon om hvordan din organisasjon kan bli sertifisert som en god arbeidsplass?

Her har du 4 grunner til å sertifisere arbeidsplassen.