<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

hva kjennetegner de beste?

Om Great Place To Work

Great Place to Work® har som ambisjon å skape gode arbeidsplasser for alle. Gjennom vår Trust Index™ har vi i over 30 år analysert millioner av ansattes opplevelse av tillit og kultur i ulike organisasjoner.

Vårt perspektiv og metode er solid forankret og underbygget av omfattende uavhengig forskning. En enestående tilnærming både til å kartlegge de grunnleggende forhold som avdekker kvaliteten på organisasjonskultur og ledelse i en virksomhet, og til å gi retningsgivende innsikt til utvikling av en effektfull ledelse og en effektiv kultur. Vår metode er den eneste som har dokumentert påvist sammenheng mellom god arbeidskultur og økonomiske resultater.

Les mer om hvordan fornøyde ansatte og fokus på bærekraft fører til lønnsomhet

Great Place to Work Sertifisering gir innsikt i egen kultur og anerkjennelse internt og eksternt. En sertifisering vil være sentral i arbeidet med Employer Branding og Employer Value Proposition.

Våre tjenester innen medarbeiderundersøkelser og rådgiving gir organisasjonen, ledelse og HR konkrete verktøy og metoder for utvikling av egen kultur og ledelse, slik istandsetter vi organisasjoner til å gjøre kultur til konkurransefortrinn.

Norges beste arbeidsplasser anerkjennes årlig som er et resultat av grundig evaluering av sertifiserte organisasjoner.

ta ut organisasjonens fulle potensial

Forskning viser at en organisasjonskultur basert på tillit skaper bedre og sterkere engasjement, samhandling og resultater fordi dette styrker og øker kvaliteten på relasjonene i organisasjonen. Uavhengig forskning har vist at selskaper som scorer høyt på Trust Index leverer bedre resultater – basert på kausalitet og ikke korrelasjon.

Metoden og perspektivet sikrer slik en enestående tilnærming både til å kartlegge de grunnleggende forhold som avdekker kvaliteten på organisasjonskultur og ledelse i en virksomhet, og til å gi retningsgivende innsikt til utvikling av en effektfull ledelse og en effektiv kultur som gir gode resultater. Dette vil gi ledere et praktisk rammeverk for å ta ut organisasjonens fulle potensial.

vi måler tillitsnivået i organisasjonen

En god arbeidsplass et sted der relasjonene betegnes av en sterk grad av tillit, stolthet og felleskap.

Siden 1998 har Great Place to Work undersøkelsen blitt gjennomført internasjonalt. Årlig analyseres data fra over 11 millioner medarbeidere, i over 10.000 virksomheter på fem kontinenter.

I Norge måler vi årlig over 500 virksomheter fra alle typer bransjer og størrelser, private, offentlige og ideelle. I tillegg måler vi tillitsnivået i det norske arbeidsliv gjennom representative undersøkelser for hele landet på tvers av bransjer og sektorer utenfor vår kundebase (Nasjonal Tillitsindeks).

Kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser og sertifisering av gode organisasjoner er en positiv bieffekt av vårt samarbeid med kunder der vi får anledning til å løfte frem og lære av de organisasjonene som har lykkes med kultur og ledelse.

Det spiller ingen rolle hvor langt en organisasjon har kommet i utviklingen. Vi i Great Place to Work er med på veien for å gjøre prosessen så effektiv og god som mulig. Sammen tar vi de første skrittene på veien mot en tillitsbasert kultur med stolthet og fellesskap på din arbeidsplass.