<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

hva kjennetegner de beste?

Norges beste arbeidsplasser 2022

Det siste året har Great Place to Work analysert over fem hundre virksomheter, og gjort nasjonale representative studier av norsk arbeidsliv. Den mest omfattende datainnsamling og analyse gjort av norske arbeidsplasser det siste året er underlaget for den 19. årlige kåringen av Norges 50 Beste Arbeidsplasser.

Ønsker du å vite mer om hvordan bli en av Norges Beste Arbeidsplasser?

 Les mer om Sertifisering

Hensikten er å løfte frem de organisasjonene som har lykkes med fokuset på kultur og effektfullt lederskap. Norges beste arbeidsplasser gir organisasjonene ytterligere anerkjennelse for sin innsats for et bærekraftig samfunn og resultater de kan være stolte av.

Vi vet at alle typer virksomheter kan være flotte arbeidsplasser, for de som jobber i den enkelte virksomhet. Som det fremkommer av listen kan vi derfor løfte frem vinnere fra ulike bransjer, regioner og med ulik størrelse. De beste arbeidsplassene i 2022 er definert i fire ulike kategorier basert på antall medarbeidere, 20-49 medarbeidere, 50-199 medarbeidere, 200-499 medarbeidere, og 500+ medarbeidere.

Norges Beste arbeidsplasser 20-49 medarbeidere

«Vi har veldig høy tillit til våre ansatte. De er ansatt av en grunn, det er dyktige medarbeidere. Ved å være transparente tilbake, får man mye tillit. Vi involverer de ansatte i utviklingen av selskapet, og det er de som gir premissene for hvor vi skal gå. Via det bygger vi sammen den kulturen vi ønsker.».

Henrik Holum, Daglig leder og konsulent i bspoke (1. plass i kategorien 20-49 medarbeidere)

Norges Beste arbeidsplasser 50-199 medarbeidere

«For oss handler det å møte den nye hybride arbeidshverdagen hovedsakelig om tre ting: 1) forutsigbarhet – være forutsigbar overfor andre om hvor man arbeider fra. 2) Respekt – respektere andre personers arbeidsstil og preferanser. 3) Inkludering – når folk er hjemme så må de føle seg inkludert, og tilsvarende om man er på kontoret.»

Anne Gretland, CEO i FotoWare (1. plass i kategorien 50-199 medarbeidere)

Norges Beste arbeidsplasser 200-499 medarbeidere

«For å utvikle god ledelse driver vi med systematisk opplæring av alle som har lederfunksjon hos oss. Vi innretter mye av lederopplæringen mot fokusområder fra medarbeiderundersøkelsen Trust Index, og dette halvåret har ledersamlingene handlet om tilbakemeldinger på godt og vondt. Vi prøver alltid å skape en viss systematikk i hvordan vi forbedrer oss.»

Tønnes Ingebrigtsen, Daglig leder i mnemonic (1. plass i kategorien 200-499 medarbeidere)

Norges Beste arbeidsplasser 500+ medarbeidere

«Et par tips til toppledere og HR som ønsker å forbedre egen kultur er å ta utgangspunkt i der man selv er og hva man vil – hvordan vi vil at det skal være her hos oss. I tillegg må man se på den kompetansen man har hos medarbeiderne – hva som er viktig for folk. Hos oss har vi fokusert mye på det å skape møteplasser for å sørge for at folk møtes, lærer av hverandre og utveksler erfaring.»

Solfrid Skilbrigt, HR og strategidirektør i Sopra Steria (1. plass i kategorien 500+ medarbeidere)

 

Les mer: Hva kjennetegner en attraktiv arbeidsgiver.