<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

NÅ ER DET LEDERSKAP SOM GJELDER 

Årets rapport er en wake-up call til ledere og alle som er opptatt av god ledelse.
Både pandemien og krigen i Europa har minnet oss på noe mange av oss lenge har fortrengt: Det er verdier, kultur og ledelse – software – som er avgjørende for å lykkes.

Tilsvarende erkjennelse treffer nå arbeidslivet med full tyngde. De lederne som ikke gjør kultur til strategi og en av sine hovedoppgaver vil tape både medarbeidere og resultater.

Et tidsskifte

Vi er inne i et tidsskifte utløst av flere samtidige internasjonale faktorer og tunge trender. Vi opplever klimakrise, internasjonal uro og usikkerhet om fremtiden. Det treffer oss som strømkostnader, globale leveranseproblemer, flyktningestrømmer, og internasjonal matmangel. Kanskje åpner det til og med for en ny EU debatt.

Erfaringene fra pandemien har skapt nye forventninger både hos medarbeidere og ledere, og særlig hos de unge. Vi har erfart at vedtatte sannheter, rammer og institusjoner ikke lenger er hugget i sten. Ting kan og må gjøres på helt andre måter og vi forventer mer.

Når alt er i endring øker også mulighetsrommet, både for den enkelte medarbeider og for ledere.

Sjelden har vi sett så store bevegelser hos de unge profesjonelle medarbeidere. Flere skifter jobb og kampen om å beholde eller rekruttere de beste talentene har aldri vært større. Unge forventer mening, tilhørighet og fleksibilitet og stiller nye krav når de vurderer egen eller ny arbeidssituasjon. Det viktigste for mange er ikke lenger en jobb og en lønn.

De beste lederne bruker krisen som mulighet til å evaluere og fornye strategi, organisasjon og prosesser og til å sette ledelse og kultur høyere på dagsorden. De utviser lederskap ved å bruke mulighetsrommet aktivt.

Kultur og ledelse

Alle organisasjoner har en kultur – hvordan vi gjør ting her hos oss. Noe er nedfelt og bevisst, mens det meste ligger i normer, vaner og holdninger som ubevisst styrer forventninger, adferd og handlinger. Hos langt de fleste er kulturen oppstått litt tilfeldig over tid.

I de beste virksomheter arbeider lederne bevisst og systematisk med å utvikle ønsket kultur. Det er lederskap og en viktig del av deres strategi. De vet at en sterk kultur er kritisk og et avgjørende konkurransefortrinn i møte med uforutsigbarhet og usikkerhet.

Nå er dette ikke lenger en opsjon, men er kanskje blitt den viktigste delen av lederoppgaven for alle som vil lykkes.

Læringskurven kan bli bratt for mange – god lesing!


Kultur er strategi

Dersom organisasjonskultur er avgjørende for virksomhetens utvikling og resultater, må ledere tenke igjennom koblingen mellom kultur og organisasjon. Hva er kjernen i en organisasjon og hvordan utvikle kultur som styrker organisasjonen?

Les mer om organisasjoner som sosiale systemer

Relevante artikler:

Soft is the new hard

Hva er strategisk HR i den nye virkeligheten?

Kvaliteten på ledelse og kultur i norsk arbeidsliv

joshua-ness--bEZ_OfWu3Y-unsplash

Ledelse i deT nye 

Det er mange meninger om hva som vil karakterisere fremtidens arbeidsliv, samt usikkerhet til hvordan en best møter de utfordringer og muligheter dette medfører. Men en ting vet vi – ledelse og kultur har aldri vært viktigere, og vil – som alltid - være grunnleggende for å lykkes!

Les mer om ledelse i det nye arbeidslivet

Relevante artikler

Ledelse er et lagspill og må læres

En jobb er ikke et sted - ledere må gjenskape tilhørigheten til arbeidsfellesskapet

Psykologisk trygghet er avgjørende for effektive team

Arbeidslivet skifter karakter – er du post-Covid klar som arbeidskjøper?

Stocksy_txpc3db7f8dVYf200_Large_3079875-1

hva kjennetegner de beste?

Organisasjoner fungerer som sosiale systemer hvor resultater skapes gjennom relasjoner og samhandling. Kultur og ledelse er derfor både årsak og konsekvens av kvaliteten på fundamentale relasjoner i virksomheten. Det er dette vi måler i vår undersøkelse Trust Index, og som ligger til grunn for kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser.

Les mer om hvordan de beste lykkes gjennom tillit, stolthet og fellesskap

Relevante artikler:

Norges beste arbeidsplasser

Hvordan lykkes med medarbeiderundersøkelsen 

Sertifisering som en god arbeidsplass 

Om Great Place To Work

 

jud-mackrill-Of_m3hMsoAA-unsplash

Til inspirasjon

Her finner du Listen over Norges 50 beste arbeidsplasser 2022

Gikk du glipp av kåringen av Norges 50 beste arbeidsplasser 2022?

I løpet av sendingen blir vi deler vi beste praksiser fra flere av Norges beste arbeidsplasser.