<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

HVORDAN OPPLEVER MEDARBEIDERNE DEN NYE ARBEIDSHVERDAGEN SOM FØLGE AV COVID-19-SITUASJONEN?

 For å kunne vite hvordan medarbeiderne har det nå, og for å ha med riktig innsikt inn i det nye året, har vi utviklet en enkel måling for å fange opplevelsene til medarbeidere på hjemmekontor

 

Hvorfor bør du gjennomføre en pulsmåling nå?

Utfordringene som følge av COVID-19 gjør det viktigere enn noen gang å gi ledere oppdatert og relevant innsikt for å lede i en helt ny arbeidshverdag. Medarbeiderne er spredd på hjemmekontorer; rutiner, arbeidsformer og lederpraksiser må endres; og situasjonen vil vare.

Sjelden har det vært viktigere å måle og handle på de faktorene som er avgjørende for motivasjon, samhandling og selvledelse.

Hensikten med målingen er å gi ledelsen og hver enkelt leder ny innsikt:

 • hvordan medarbeiderne opplever den nye arbeidshverdagen
 • hvordan organisasjonen, avdelingen eller teamet fungerer
 • sterke, svake og kritiske nøkkelområder
 • grunnlag for å prioritere umiddelbar handling og nye praksiser
Namnlös design
Kopia av Namnlös design

Hva er en pulsmåling? 

Hensikten med en pulsmåling er å ta temperaturen på organisasjonen eller en avdeling, for raskt å kunne iverksette tiltak eller justeringer.

 • En enkel måling som krever lite forarbeid fra organisasjonens side og kan gjennomføres raskt. 
 • En kort og håndterbar måling med 12 påstander som gir nødvendig innsikt i medarbeidernes opplevelse og tilbakemeldinger, gitt dagens situasjon.
 • Tar kun et par minutter å besvare.
 • Gjennomføres av Great Place to Work® for å sikre konfidensialitet.

Hvordan mottar du resultatene?

Alle resultater fra pulsmålingen rapporteres via vår digitale leveringsplattform Insight Tool. Her vil du kunne:

 • Følge løpende med på svargrad
 • Få rask tilgang til resultater:
  • Resultater per påstand
  • Sammenstilling av skriftlige kommentarer fra de åpne spørsmålene
  • Variasjoner i ev. demografiske variabler
  • Resultater for ev. ulike enheter / nedbryting (merk: det gis ikke resultater for enheter med mindre enn fem respondenter)
  • Muligheter for å ta ut resultatrapporter i Excel
  • Tilgang til resultater på norsk eller engelsk
 • Tre brukere til Insight Tool er inkludert
 • 30 min sparring med rådgiver
Kopia av Puls

Great Place To Work Blogg

Redd Barna brukte «pulsmåling» for å ivareta ansatte under hjemmekontor

Les mer

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud