<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Morgenseminar hos Great Place to Work

  Om Great Place To Work-metodikken og hvordan lykkes med medarbeiderundersøkelser

   
  Bli med oss denne morgenen for å bli bedre kjent med den bakenforliggende metodikken Great Place To Work jobber etter i utviklingen av en god arbeidsplass. Hva kjennetegner en god arbeidsplass? Hvilken betydning har tillit på arbeidsplassen? Hvordan kan vi utvikle en tillitsbasert kultur? Dette er spørsmål vi vil belyse denne morgenen.

  I tillegg vil vi dele våre erfaringer og kunnskaper om hvordan lykkes med medarbeiderundersøkelser. I mer enn 15 år har Great Place to Work støttet organisasjoner av alle størrelser med å lykkes med medarbeiderundersøkelser. Fallgruvene er mange. Hele prosessen kan oppleves frustrerende for alle parter. Denne morgenen får du et innblikk i hva vi tenker rundt:
  • Fra "medarbeiderundersøkelse" til "undersøke hvordan dine kolleger opplever arbeidshverdagen"
  • Suksessfaktorer fra funn til handling
  • Undersøkelsens tre faser

  Arrangementet er egnet for potensielle kunder som ønsker å bli bedre kjent med GPTW, samt eksisterende samarbeidspartnere som ønsker ny inspirasjon rundt sitt eget arbeid omkring medarbeiderundersøkelser. Møtet er kostnadsfritt.

  Når:  Torsdag 22. august, kl. 08.00 - 10.00
  Hvor: Stammen Café - 
            Kongens gate 55, 7012 Trondheim

  Fyll ut skjema for påmelding:

  NB: Dette skjema blir forvirret dersom du melder på flere personer fra samme datamaskin. Derfor er det fint om hver person kun melder på seg selv.

  gptw-metodikken-2