<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Great Place to Work rapporten 

I slutten av mai publiserer vi Great Place to Work Rapporten, som går mer i dybden på hva som kjennetegner de beste. 

Rapporten vil ta seg tematikker som:

  • Organisasjoner som sosiale systemer – hva innebærer dette?
  • Ledelse i den nye arbeidshverdagen – fokus på kultur og samhandling
  • De beste lykkes med tillit, stolthet og fellesskap - «Norges Beste Arbeidsplasser»

Ønsker du årets rapport tilsendt til din innboks?
Meld din interesse ved å fylle ut skjema ved siden av.