<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rapport: Nasjonal Tillitsindeks 2023

Vi i Great Place to Work samarbeider med mange virksomheter i Norge og har mye data på opplevelsene på arbeidsplassen.

Men til tross for dette vet vi at resultatene og gjennomsnittet blant våre kunder er noe skjevfordelt – ettersom disse virksomhetene allerede har fokus på å utvikle kultur og ledelse i sine organisasjoner, og dermed ligger opplevelsene noe høyere enn det vi antar at gjennomsnittet i Norge er. Vi trengte derfor en uavhengig datainnsamling for å kunne si noe om snittet i Norge.

Nasjonal Tillitsindex er en representativ studie av arbeidstagere i Norge, på tvers av sektorer, bransjer, landsdeler, kjønn, alder og ledernivåer. Dette gir oss nyttig 
innsikt for å forstå og analysere styrker og svakheter ved hvordan det norske arbeidsliv oppleves, både som øyeblikksbilde og over tid. Vi benytter samme undersøkelse som til våre kunder.

I rapporten vil du, blant annet, få vite mer om: 

  • Utvikling av tillit og kultur i perioden 2018 til 2023. 
  • Opplevelser i norsk arbeidsliv. 
  • Toppleders blindsone. 
  • Avvik mellom offentlig og privat sektor. 

Fyll ut skjema ved siden av for å få tilgang til rapporten.
God lesning!

Last ned RAPPORTEN

Great Place To Work Blogg

Engasjerte ansatte i nedgangstider skaper motstandsdyktige selskaper

Read More
window.lintrk('track', { conversion_id: 6221041 });