<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Norges Beste Arbeidsplasser 2021 Hederspriser

I forbindelse med at Norges Beste Arbeidsplasser offentliggjøres den 27.april 2021 kåres også Norges fremste HR-visjonærer, ledere og medarbeidere.

De siste 18 årene har Great Place to Work Norge analysert og rangert Norges beste arbeidsplasser, og nå deler vi også ut tre hederspriser. Hedersprisene vil bli delt ut til personer som har utmerket seg internt under det siste året, når det kommer til å skape en fremgangsrik arbeidsplass for alle. 

I sammenheng med kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser 2021 deler Great Place to Work Norge ut hedersprisen i tre kategorier: Årets kulturbærer, Årets inspirerende lederskap og Årets HR-personlighet. 

4-2

Kriterier: Årets kulturbærer

En person som gjennom sine egenskaper og arbeid virkelig lever etter organisasjonens verdier og bidrar til å inspirere sine kolleger og bygger deres sterke arbeidskultur.

5-2

Kriterier: Årets inspirerende lederskap

En person som med sitt lederskap og med sin drivkraft inspirerer sine medarbeidere til å gi sitt aller beste og tar sin organisasjon til neste nivå. Denne hedersprisen inkluderer både toppledelse og mellomledelse. 

3-2

Kriterier: Årets HR-personlighet

En HR-person som på en strategisk og bærekraftig måte har vært en pådriver for å skape en fantastisk arbeidsplass.

Her er årets finalister: 

 

4-2
1,1

Fra venstre: Camilla Østevold – Thermo Fisher, Tor Arne Kristiansen - ULOBA og Trond Bentestuen – REMA 1000

3-2
2,2

Fra venstre: Linn Huse-Amundsen – Redd Barna, Henriette Høie – DNT, Eirik Nielsen – Thermo Fisher

5-2
3,1

Fra venstre: Ingrid Stenstadvold Ross - Kreftforeningen, Hanne-Sofie Pedersen – Thermo Fisher, Per Nilsen – DHL

Vi har publisert kåringer over Norges Beste Arbeidsplasser i 18 år, og det fører alltid til oppmerksomhet. I internasjonalt perspektiv går historien 30 år tilbake med vår første publisering av “Fortune 100 best companies to work for” i samarbeid med Fortune Magazine.

Empiri og nyere forskning viser – utvetydig – at tillitsbasert ledelse og kultur skaper overlegne prestasjoner og resultater. Mer enn 10.000 bedrifter i over 60 land bruker i dag Great Place to Works målinger for å få ny, praktisk og retningsorientert innsikt som støtter denne type utviklingsarbeid.

Det unike med Great Place to Work er: Hvorfor vi måler det vi måler, hva vi måler og hvordan vi måler. Virksomhetene betaler for denne ekspertisen og den innsikten som skapes. De ønsker bedre og mer meningsfylte målinger samt bedre veiledning for utvikling av kultur og ledelse. Det koster ikke penger å være kandidat til listen over de beste. Kåringen er en velkommen bieffekt der vi får anledning til å vise frem hva de beste gjør og lære av disse.

Et hovedpoeng når det gjelder kåringen, er at vi faktisk kjenner tilstanden i norsk arbeidsliv, i alle sektorer, gjennom representative undersøkelser, Nasjonal Tillitsindex for arbeidslivet. Kåringene er derfor ikke kun basert på en relativ vurdering i forhold til andre, men også på en absolutt vurdering i forhold til alle norske virksomheter.

Samtidig er det viktig å presisere at det ikke er slik at medarbeideropplevelsen alene danner grunnlag for plassering. Vår metode kartlegger og evaluerer virksomhetens organisasjons- og lederpraksiser - med andre ord hva en faktisk gjør på området kultur og ledelse.

Vi vet at alle typer virksomheter kan være flotte arbeidsplasser, for de som jobber i den enkelte virksomhet. Som det fremkommer av oversikten under kan vi derfor løfte frem vinnere fra ulike bransjer, regioner og med ulik størrelse. De beste arbeidsplassene i 2020 er definert i fire ulike kategorier basert på antall medarbeidere, 20-49 medarbeidere, 50-199 medarbeidere, 200-499 medarbeidere, og 500+ medarbeidere.