<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
GPTW_Logo_2017

Pulsmåling - hvordan lede i den nye Arbeidshverdagen? 

Hvordan opplever medarbeidere den nye arbeidshverdagen som følge av Covid-19-situasjonen?

 

 

 
Pulsmåling

Hvorfor bør du gjennomføre en pulsmåling nå?

Utfordringene som følge av COVID-19 gjør det viktigere enn noen gang å gi ledere oppdatert og relevant innsikt for å lede i en helt ny arbeidshverdag. Medarbeiderne er spredd på hjemmekontorer; rutiner, arbeidsformer og lederpraksiser må endres; og situasjonen vil vare.

Sjelden har det vært viktigere å måle og handle på de faktorene som er avgjørende for motivasjon, samhandling og selvledelse.

Hensikten med målingen er å gi ledelsen og hver enkelt leder ny innsikt:

 • hvordan medarbeiderne opplever den nye arbeidshverdagen
 • hvordan organisasjonen, avdelingen eller teamet fungerer
 • sterke, svake og kritiske nøkkelområder
 • grunnlag for å prioritere umiddelbar handling og nye praksiser

Namnlös design

Kopia av Namnlös design

Hvordan mottar du resultatene?

Alle resultater fra pulsmålingen rapporteres via vår digitale leveringsplattform Insight Tool. Her vil du kunne:

 • Følge løpende med på svargrad
 • Få rask tilgang til resultater:
  • Resultater per påstand
  • Sammenstilling av skriftlige kommentarer fra de åpne spørsmålene
  • Variasjoner i ev. demografiske variabler
  • Resultater for ev. ulike enheter / nedbryting (merk: det gis ikke resultater for enheter med mindre enn fem respondenter)
  • Muligheter for å ta ut resultatrapporter i Excel
  • Tilgang til resultater på norsk eller engelsk
 • Tre brukere til Insight Tool er inkludert
 • 30 min sparring med rådgiver

Hva er en pulsmåling? 

Hensikten med en pulsmåling er å ta temperaturen på organisasjonen eller en avdeling, for raskt å kunne iverksette tiltak eller justeringer.
 • En enkel måling som krever lite forarbeid fra organisasjonens side og kan gjennomføres raskt. 
 • En kort og håndterbar måling med 12 påstander som gir nødvendig innsikt i medarbeidernes opplevelse og tilbakemeldinger, gitt dagens situasjon.
 • Tar kun et par minutter å besvare.
 • Gjennomføres av Great Place to Work® for å sikre konfidensialitet.

 

Kopia av Puls
 

 
Det har sjeldent vært viktigere å måle. Gjør som flere andre og ta temperaturen på organisasjonen nå.

 

       16 selvaag_logo_cmyk

 

 

 

Fyll ut skjemaet, så vil en av våre rådgivere kontakte deg!