<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Great Place to Work Logo

Tillit og styring i offentlig sektor

Hvordan skape rom for tillitsledelse?

 

Stat og kommune står overfor store omstillinger i møtet med gjennomgripende digitalisering og behovet for bedret produktivitet. Tillitsledelse er et stikkord for å utløse ønsket utvikling. 

Det er i denne sammenheng en utfordring for ledere i offentlig sektor at de har rapporterings- og styringsmodeller som i praksis ofte er basert på kontroll- og regelstyring. Dette begrenser handlingsrom og fornyelse. Mange ledere finner det vanskelig å utvikle god tillitsledelse innenfor gjeldende rapporteringsmodeller – og de ser heller ikke hvordan man alternativt skal kunne sikre og utvikle god styring.

Dette er dilemmaer som Beyond Budgeting Institute og deres medlemsbedrifter i Norge og internasjonalt har arbeidet med over mange år, og her kan det hentes ny innsikt og nyttige erfaringer. Selv om det er forskjeller på offentlig og privat virksomhet vil behovet for styring - jakten på prinsipper og metoder for god styring av mennesker og resultater – i stor grad være overlappende og gjensidig befruktende. 

Forum for tillitskultur i offentlig sektor ønsker å kaste nytt lys over dette viktige området og har derfor invitert nøkkelpersoner til innlegg og debatt. 

- Registrer og meld deg på her -

Program

08.00:   Frokost og registrering

Tillit og styring – hvordan skape rom for tillitsledelse i offentlig sektor?

08.30:    "Styringsmodeller og tillitsledelse i offentlig sektor - innledning
                     og utfordringer"
                   v/ Tron Kleivane, Forum for Tillitskultur i Offentlig Sektor

08.50:   "Dagens modell for styring og rapportering - styrker og svakheter"
                   v/ Hilde Singsaas, Direktør for Direktoratet for Økonomistyring (DFØ)

09.10:   "Erfaringer, utfordringer og muligheter - perspektiver fra et                                         direktorat"
                   v/ Birgitte Lange, Assisterende Direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI)

09.30:   "En ny styringsmodell basert på tillit - erfaringer fra næringslivet"
                   v/ Bjarte Bogsnes, Statoil og leder for Beyond Budgeting Institute

10.00:   - Pause -

10.15:   "Tillitsbasert ledelse gjennom målstyring ved hjelp av SMARTe mål?
                   Et forskerperspektiv"
                   v/ Bård Kuvaas, Professor ved Handelshøyskolen BI

Paneldebatt

10.45:   Innledninger:
                 "Handlingsrommet for tillitsledelse i kommunal sektor"
                 v/ Tone Tellevik Dahl, Byråd for Eldre, helse og arbeid i Oslo Kommune
                 v/ Gro Anita Trøan, Rådmann i Eigersund Kommune

11.10:   Åpen debatt med alle innledere. 
                  Ledet av Forum for Tillitskultur i Offentlig Sektor 
                  v/ Bård Olesen, Prosjektdirektør i Helsedirektoratet og  Tron Kleivane,                              Partner i Great Leadership Institute og Great Place to Work

12.00:   Avslutning og vel hjem

Praktisk informasjon

Tid: 

   Onsdag 31. januar, kl. 08:30 - 12:00  
   (Registrering og frokost fra kl. 08.00)

Sted: 

   Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate 7, 0186 Oslo

Pris: 

   750,- pr. person (inkl. mva.).  
   Faktureres pr. e-post eller EHF-faktura

Merk: Påmeldingen er bindende.Det er begrenset med plasser og våre arrangementer blir raskt fylt opp - 
så ikke vent med å melde deg på!


H
ar du spørsmål? 

Ta kontakt: catarina.irvung@greatplacetowork.com

 Registrer deg og meld deg på her!

 


 


Forum for Tillitskultur i Offentlig Sektor

Forum for tillitskultur i offentlig sektor består av engasjerte ledere og fagpersoner som ønsker å bidra til å fornye og effektivisere offentlig ledelse og styring. Ambisjonen er at tillitsbasert ledelse og styring skal prege norske offentlige virksomheter, og at dette blir et konkurransefortrinn for omstillingsevne og produktivitetsutvikling i Norge.

Styringsgruppa består av: Bård Olesen, Prosjektdirektør i Helsedirektoratet; Wenche Hagan, Direktør i Oslo Kommune; Gro Anita Trøan, Rådmann i Eigersund Kommune; Bård Kuvaas, Professor ved Handelshøyskolen BI; Grete Johansen, Partner i Great Place to Work og Great Leadership Institute; Tron Kleivane, Partner i Great Place to Work og Great Leadership Institute.

Les mer om forum for tillitskultur i offentlig sektor her.