<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vi vil gjerne hjelpe deg! 

Great Place to Work® hjelper organisasjoner innen alle bransjer og av alle størrelser i å utvikle sin kultur på arbeidsplassen. Dette for å bidra til at virksomheter kan bli mer lønnsomme og at medarbeiderne trives på arbeidsplassen. Til grunn ligger over 30 års forskning på hva som gjør at en arbeidsplass oppleves som veldig bra

Vi utfører også verdens største medarbeiderundersøkelse. Hvert år undersøker vi 11.5 millioner medarbeidere fra over 10 000 organisasjoner i 90 land. Resultatet av en organisasjons undersøkelse legges til grunn for å forstå hva som fungerer og hva som kan forbedres, for at virksomheten kan oppnå bedre resultater og skape en kultur på arbeidsplassen der hver medarbeider trives og kjenner seg sett, verdsatt, verdifull og motivert.

Great Place to Work® hjelper organisasjoner innen alle bransjer og av alle størrelser i å utvikle sin kultur på arbeidsplassen. Dette for å bidra til at virksomheter kan bli mer lønnsomme og at medarbeiderne trives på arbeidsplassen. Til grunn ligger over 30 års forskning på hva som gjør at en arbeidsplass oppleves som veldig bra.

Vi utfører også verdens største medarbeiderundersøkelse. Hvert år undersøker vi 11.5 millioner medarbeidere fra over 10 000 organisasjoner i 90 land. Resultatet av en organisasjons undersøkelse legges til grunn for å forstå hva som fungerer og hva som kan forbedres, for at virksomheten kan oppnå bedre resultater og skape en kultur på arbeidsplassen der hver medarbeider trives og kjenner seg sett, verdsatt, verdifull og motivert.

De virksomhetene som av sine egne medarbeidere rangeres aller høyst i undersøkelsen løftes frem på våre lister over de beste arbeidsplassene, og mottar en eller fler av våre kvalitetsutmerkelser Norges Beste Arbeidsplasser, Europas Beste Arbeidsplasser og Verdens Beste Arbeidsplasser.

 

__illus_highboys

MEDARBEIDERPERSPEKTIVET

Våre studier viser at de arbeidsplassene som medarbeidere opplever som veldig bra, kjennetegnes av positive relasjoner og en høy grad av tillit. Et ”Great Place to Work” er en arbeidsplass der man:

  • Stoler på menneskene man jobber for
  • Kjenner stolthet av det man gjør
  • Opplever fellesskap med de man jobber sammen med
__illus_beanbags
__illus_data_board

LEDERPERSPEKTIVET

Ut ifra en leders perspektiv er et ”Great Place to Work” en arbeidsplass der man:

  • oppnår organisatoriske mål
  • har medarbeidere som gir alt av seg selv
  • jobber sammen som et team i et tillitsfullt miljø

Utmerkede arbeidsplasser oppnår sine organisatoriske mål gjennom å inspirere, informere og lytte; de får medarbeidere til å gi sitt aller beste gjennom å anerkjenne, utvikle og vise omtanke; og å jobbe som et team gjennom å ansette strategisk, feire suksesser og fordele midler på en rettferdig måte.

ET UTVALG AV OSS SOM JOBBER I GREAT PLACE TO WORK

Marianne ny FA

Marianne

Marianne Køien Paulsen  har erfaring med utvikling av virksomheter gjennom handlingsrettet innsikt, både nasjonalt og globalt. Hun vært hatt ansvaret for egen virksomhet, og kunders, gjennomføring av undersøkelser, analyser og prosessgjennomføringer

 

Send en e-post direkt til Marianne

Björn

Bjørn

Bjørn Hviding er partner og rådgiver innen strategisk utvikling av tillitsbasert ledelse i mange større og mindre organisasjoner. Han har erfaring som leder og styremedlem i mange større virksomheter både i Norge og internasjonalt

 

Send en e-post direkt til Bjørn

Jannike

Jannike

Jannike har lang erfaring innen kommunikasjon og merkevarebygging. Hun er ansvarlig for Sertifisering og Employer Branding i Great Place to Work og brenner for å utvikle virksomheters konkurransekraft gjennom å styrke kultur og fellesskap.

Send en e-post direkte til Jannike

Grete

Grete

Grete er partner og rådgiver og bidrar med programledelse i utviklingsprosesser for å utvikle tillitsbasert kultur og lederskap. Hun er sparringspartner og rådgiver for ledergrupper og for HR. Grete har omfattende erfaring innen ledelse og utvikling av kultur og mennesker, både som leder og rådgiver.

Send en e-post direkt til Grete

Adresse

Rosenkrantz Gate 7-9
0159, OSLO

Telefon

Kontortelefon
22 20 15 00