<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
GPTW_Logo_2017

Kultur på arbeidsplassen – det handler om menneskene!

Bli kontaktet av en rådgiver

 

 

Hvorfor er kultur så viktig å prioritere?

Kultur er selve kjernen av all virksomhet. En god kultur tiltrekker nye talenter, beholder dyktige medarbeidere og ikke minst gir medarbeidere motivasjon til å prestere på arbeidsplassen.

Alle organisasjoner har en bedriftskultur – enten den er bevisst eller ikke. Bidrar deres til motivasjon og måloppnåelse, eller setter den kjepper i hjulene?

 

 

 


Hva skal til for å nå organisasjonens overordnede mål?

Er deres overordnede mål bærekraftig vekst og bli en attraktiv arbeidsgiver  gjennom en god employer branding? Eller ønsker dere å redusere turnover eller minske sykefraværet? Uavhengig av hva målet deres er, må dere fokusere på deres medarbeidere og kultur. Gjennom 30 års arbeid vet vi at det er det som ligger i bunn.

 

Vi bistår dere ved å identifisere – og ta tak i – de underliggende årsakene

For et selskap er hver enkelt medarbeider avgjørende for måloppnåelse. Som ledd i utviklingen av medarbeiderne ønsker vi å arbeide systematisk med forbedring av deres arbeidsmiljø.

Great Place to Work tilbyr rådgivning og prosesser for å måle, utvikle og opprettholde en unik tillitskultur på arbeidsplassen. Dette er forutsetningen for gode prestasjoner og resultater i organisasjonen. 

 

Book et møte med en av våre rådgivere

Book en uforpliktende prat med oss, slik at vi kan kartlegge deres mål – og hvordan vi kan bistå dere med å nå dem.