<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Karriere i Great Place to Work®

  Vi ønsker å skape gode arbeidsplasser for alle

  - Gjennom tillitsanalyser og kulturkartlegging i organisasjoner.

  Det siste året har vi sett at mange har satt dette høyt på prioriteringslisten og flere virksomheter tar kontakt med oss med ønske om å bli sertifisert som en god arbeidsplass.  

  “Pandemien har satt kultur og ledelse på dagsorden og det er blitt første prioritet i kampen for å tiltrekke og beholde bra folk. I dag er for mange som står utenfor arbeidslivet eller ikke får brukt sitt fulle potensial. Vår ambisjon er å skape et bedre samfunn gjennom å skape gode arbeidsplasser - for alle.”

  Jannik Krohn Falck, Managing Partner

  Great Place to Work® har fått enn sterk posisjon og har ambisjoner om videre vekst i årene som kommer. Vekst gjennom å balansere volum og kompleksitet i tjenestene våre, innføring av ny og forbedret teknologi og en SaaS forretningsmodell. I kombinasjon med dette vil Custumer Success teamet vårt være nøkkelen for videre vekst.  

  Hos oss får fremtidige kollegaer muligheten til å bistå noen av Norges mest kjente arbeidsgivere med å finne de beste løsningene for å styrke egen arbeidskultur og ledelse. En god arbeidsplass identifiseres gjennom målinger av ledelse, kultur og relasjoner internt. 

  Vi vil ha flere folk med på laget 

  Hver enkelt medarbeider og relasjonene oss imellom er det viktigste vi har for å lykkes. Vi har derfor et sterkt søkelys på at folka våre skal være gode kulturbyggere og bidra til et sunt fellesskap. For å styrke vår satsing mot SaaS forretningsmodell har vi startet jakten på to personer som skal fylle to spennende roller.

  Customer Success Manager 

  Som Customer Success Manager vil du være del av teamet som skal sørge for at våre kunder får den beste kundeopplevelsen i møte med våre tjenester. Du vil jobbe sammen med talentfulle kolleger for å støtte kundene våre i en arbeidshverdag som preges av høyt tempo og frihet under ansvar. I rollen som Customer Success Manager vil du være  ekspert på våre tjenester og ha et tydelig ansvar i kundereisen.  

  Les mer om stillingen og send søknad

  Account Manager 

  Vi er også på jakt etter en Account Manager (AM) som ivaretar gode kunderelasjoner gjennom strategisk arbeid, proaktiv handling og tillitsskapende kommunikasjonSom Account Manager vil sentrale arbeidsoppgaver være å bygge og videreutvikle vår kundeportefølje. Det betyr å jobbe proaktivt og systematisk med salg. Du vil samarbeide tett med og være del av marked og salgsteamet. Du er ansvarlig for tilbudsprosesser, forhandlinger og avtaleinngåelser og vil være et viktig bindeledd mot øvrige avdelinger.   

  Stillingen er sentral i vår organisasjon. Som Account Manager skal du finne den beste løsningen for hver enkelt bedrift, slik at de kan nå sine mål og skape en enda bedre arbeidsplass. Gjennom kunderelasjon vil du også være med å videreutvikle våre produkter og tjenester. Du vil også være med å forme og videreutvikle våre fremtidige arbeidsprosesser. 

  Les mer om stillingen og send søknad  

  Hvorfor Great Place to work®? 

  Great Place to Work® kan tilby en spennende og utfordrende hverdag med stor mulighet for å påvirke både din egen og selskapets videre utvikling. Du vil jobbe med dyktige og entusiastiske kolleger og med en merkevare som har fått solid tillit og troverdighet i Norsk næringsliv. Vi har stort fokus på og jobber kontinuerlig med egen kultur. I forlengelsen av det legger vi opp til  for sosiale arrangementer som filmkvelder, faglunsj med kunder og samarbeidspartnere, fast pølsefest på fredager og lignende når verden legger til rette for det. 

  Både kundens behov og teknologien endrer seg stadig. Konkurranse- og bransjelandskapet er i utvikling. Derfor trenger organisasjoner strategiske investeringer i kultur og ledelse for å holde seg konkurransedyktige. Great Place to Work® rådgir virksomheter ved å bistå ledelsen i å skape kultur som setter medarbeiderne i sentrum. Rådene og tiltakene bygger på erfaring fra over 30 år med analyse av gode arbeidsplasser både nasjonalt og internasjonalt. Vårt formål er å styrke virksomheters egen evne til å nå sine mål gjennom tillitsbasert kultur og ledelse. Vår visjon er å forbedre samfunnet gjennom å skape gode arbeidsplasser. 
   
  Globalt jobber Great Place to Work® årlig med 10.000 virksomheter og over tolv millioner medarbeidere. Innsikt fra verdens mest utbredte kultur og medarbeiderundersøkelse, gjør Great Place to Work® til eksperter på hvordan både store og små selskaper i Norge kan bedre sine resultater og styrke sin konkurranseevne gjennom ledelse som setter medarbeiderne i sentrum.  

  Bli bedre kjent med Great Place to Work®. 

  Vi ser frem til å bli bedre kjent med deg 😊