<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
GPTW_Logo_2017

Slik gjør du 1:1-samtalene til et effektivt lederverktøy

whitepaper-1-1

I en arbeidskultur basert på tillit, er du avhengig av jevnlige, gode samtaler med dine medarbeidere. Dette er avgjørende for å skape gode relasjoner, gjensidig tillit og motivasjon. 1:1-samtalen skiller seg fra den tradisjonelle medarbeidersamtalen både ved hensikt, form og innhold.

Mange ledere synes det er utfordrende å finne en balanse mellom uformell prat og en byråkratisk sjekkliste. Denne whitepaperen er satt sammen for å gi deg større utbytte av samtalen, inspirert av rutinene vi ser hos Norges Beste Arbeidsplasser.

Last ned guiden

 

I guiden lærer du blant annet om: