<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gevinsten av å være sertifisert

Hvordan lykkes med tillitsbasert ledelse

Mange mener at de har en god arbeidskultur, men påstanden får øyeblikkelig mye høyere troverdighet dersom den er bekreftet av en upartisk tredjepart. En sertifisering gjennom Great Place to Work er et objektivt bevis på at organisasjonen gjør mye riktig, samtidig som det å være sertifisert skaper stolthet blant ansatte, hjelper i rekruttering, og gir nøkkelindikatorer for forbedringer. En av bedriftene som har fått nyte godene av å blir Great Place to Work sertifisert er Selvaag Bolig. 

Selvaag Bolig er et boligutviklingsselskap med lange tradisjoner i Norge, og har to år på rad blitt Great Place to Work sertifisert. Selskapet har sine røtter fra 1948, da Olav Selvaag (1912-2002, avbildet) beviste for skeptiske motstandere at en bolig kunne reises betydelig enklere og rimeligere enn man da var vant til, ved å bygge det nå fredede Ekeberghuset på fire måneder ved hjelp av nye teknikker. Kanskje mer enn noen annen aktør bidro Selvaag til å effektivisere boligbyggingen i Norge, og i dag bor over 100 000 av oss i en Selvaag-bolig.

Olav Selvaag var kjent for sin iver etter å skape gode bomiljøer, gjennom kulturhus, grønne områder, og Selvaag-signaturen skulpturparker. Han sies også å ha definert en god arbeidsdag som en dag der han og hans medarbeidere hadde ledd godt minst to ganger. Han var med andre ord en mann av våre hjerter hos Great Place to Work.

Likevel beskriver Baard Schumann, administrerende direktør i Selvaag Bolig, bedriften han kom inn i for ti år siden som en bedrift preget av en veldig hierarkisk lederstil.

"Det var veldig kontrollert fra toppen og ned. Alt skulle gjennom ledelsen først, og du fikk ikke egentlig ha dine egne meninger. Skal du bygge et effektivt selskap så må du ha tillit til medarbeiderne dine, og det følte jeg at man kanskje ikke hadde, minnes Schumann."

Olav Selvaag

Den nye direktøren begynte raskt å ta grep for å endre arbeidskulturen, og det har gitt resultater. Det står sertifiseringen som et bevis på.

Hva kjennetegner en god arbeidskultur?

En sertifisering gjennom Great Place to Work er et kvalitetsstempel som viser at dette faktisk ER en god arbeidsplass. Dette måles gjennom en undersøkelse blant bedriftens medarbeidere, hvor spørsmålene omhandler i hovedsak de tre viktigste kjennetegn på en god arbeidsplass: Tillit,, stolthet og fellesskap. Standarden er basert på over 25 år med forskning på hva som gjør de beste bedre. 

En nøkkel frase gjennom det hele er tillitsbasert ledelse, som lenge har vært viktig for både Schumann og Great Place to Work.

Selvaag Bolig ansatte

"Folk må kunne få løse sine egne oppgaver uten at jeg eller andre ledere henger over skulderen deres. Jeg tror ikke det er mulig med et system hvor du skal styre alt i det konkurransesamfunnet vi har i dag. Tillitsbasert ledelse inspirerer folk til å komme med egne ideer, og jeg tror du blir mye mer kreativ enn du ellers ville vært."

Selvaag Bolig er til tross for sine historiske røtter ikke et enormt selskap. Til sammen teller de rundt 100 ansatte, kanskje halvparten av det selskaper med en tilsvarende leveranse består av. 

"Vi er veldig effektive i dette selskapet her, og det tror jeg bare vi kan være fordi vi har en ledelse basert på de verdiene, sier Schumann, og refererer til verdiene vi måler i undersøkelsen."

"Vi har et organisasjonskart, men vi er ikke så opptatt av hierarki og linjer og rapporteringer og alt det der. Jeg tror folk leverer mer enn de skal om de har den friheten."

600x300.png

Vorspiel hver dag

Siden Schumann hadde mange delte perspektiver med Great Place to Work allerede da han kom inn i selskapet for ti år siden, var det først på oppfordring fra hovedaksjonæren som ville ha ting mer svart på hvitt at de faktisk tok kontakt med Great Place to Work. På spørsmål om han kan trekke frem noen høydepunkter fra rapporten begynner han å le.

"Den beste kommentaren var vel at “stemningen i Selvaag Bolig kan oppleves som et vorspiel hver dag”. Ellers syns jeg stoltheten ved å jobbe her kommer veldig godt frem. Og hvis du er stolt av å jobbe et sted tror jeg det handler om både det vi leverer, men også kulturen her. Det er høyt under taket, og mye humor i hverdagen. Vi er alvorlige i jobben, men ikke med hverandre. Det er heller ingen lukkede dører, og lederne går rundt og snakker med alle. Vi skal være synlige i bedriften, og da er det også lettere å få innspill." 

Kan du trekke fram noen spesifikke ting som bidrar til den gode arbeidskulturen?

"Vi holder hvert år en årlig firmatur, hvor det viktigste er det sosiale. Vi har selvsagt noe faglig innhold også, men mest handler det om å reise sammen en 3-4 dager til Reykjavik, New York, eller lignende. Vi har avdelinger i Stavanger, Bergen, Trondheim, og også noe utenlands, så det er en anledning til at vi alle får møtt hverandre. Den turen er et høydepunkt."

Schumann tenker seg om.

"Så er vi også veldig opptatt av å markere store begivenheter. Har vi for eksempel kjøpt en stor tomt som betyr at vi får mye å gjøre de neste årene, eller at salget går veldig bra, så passer vi på å feire det. I tillegg kjører jeg ofte små allmøter hvor jeg går gjennom hva vi har gjort eller gjør for tiden, og da er det viktig at det er litt morsomt, og gjerne ikke lenger enn en halvtime. En halvtime holder."

Lervig brygge

Hva har sertifiseringen betydd for Selvaag Bolig?

Samtidig som Selvaag Bolig hadde en god arbeidskultur fra før, var sertifiseringen kanskje  kronen på verket. Den falt dermed også i veldig god jord blant de ansatte, og Schumann mener den er et klart bevis på at ledelsen bryr seg og ønsker å gjøre aktive grep for å bedre kulturen på arbeidsplassen. Kanskje enda mer enn å si hva de burde gjøre, føler han at sertifiseringen har hjulpet dem med å bli mer oppmerksomme på hva de faktisk gjør.

Sertifiseringen kommer sammen med en rapport der man får muligheten til å sammenligne seg med andre gjennom nasjonale og globale benchmarks, for å se hvordan organisasjonen  presterer på forskjellige faktorer. Man kan selv velge om man ønsker en dyptgående analyse, eller en kortere liste med nøkkelindikatorer.

Er det noen ting dere jobbet spesielt med i etterkant av rapporten?

"Den handlet mye om intern kommunikasjon, så de siste årene har vi jobbet mye med å sørge for at alle føler seg informert. I tillegg har vi også jobbet en del med videreutvikling av mellomledere. Nettopp fordi vi har en slik åpen og flat struktur som vi har, så har vi kanskje ikke hatt et godt nok program for mellomlederne. Derfor har vi etablert en arena hvor mellomlederne får diskutert sin rolle, for å øke bevisstheten rundt egen tillitsbasert lederstil og hvordan best motivere medarbeidere."

Schumann forteller at de særlig i nyere tid har hentet traineer direkte fra skole, fremfor å ta mer erfarne ringrever fra konkurrerende bedrifter, og da er sertifiseringen viktig. Han henviser til HR-avdelingen, som bekrefter at de bruker sertifiseringen mye i rekrutteringsøyemed, både for å vise at de er en attraktiv arbeidsplass, men også for å tydeliggjøre hvilke verdier og holdninger Selvaag Bolig har som selskap. De er tydelige på at en kulturell match er vel så viktig som rene tekniske ferdigheter.

"Når vi skal hente erfarne folk fra konkurrerende bedrifter, har det også hjulpet å vise at vi er en sertifisert bedrift, og omtales som en god arbeidsplass, legger Schumann til." 

Har det hjulpet noe på salg?

"Jeg tror boligkjøperne våre stort sett kjøper et prosjekt fordi det ligger der de vil bo, og har kvaliteten vi leverer. Samtidig tror jeg, siden vi har en intern salgsavdeling, at når de har det moro på jobb så påvirker det også salget. Så når de får ansvar for egne prosjekter, der de får være med på utviklingen – igjen er vi tilbake på tillitsbasert ledelse – så har nok det hjulpet på salget uten at kundene er klar over det."

Tre verdier for en god arbeidsplass

Avslutningsvis spør vi Schumann hvilke verdier han vil trekke fram som viktige for en arbeidsplass. Han tenker seg om en stund, i et forsøk på å destillere alt sammen ned til noen enkeltord.

"Åpenhet. Det er en viktig ting for meg. At hvis man har et problem, så kan man komme til hverandre og finne en løsning på det kjapt. Og dessuten at det er en kultur for at det er lov å gjøre feil – om kanskje ikke den samme feilen igjen og igjen, ler han."

"Ellers er det jo dette med frihet under ansvar. At det ikke er så viktig hvordan du gjør jobben, så lenge du gjør det du skal. Derfor teller vi for eksempel ikke timer."

Balkong

Klarer du komme på en tredje verdi?

"Fellesskap. At ikke du får mange små klikker eller subkulturer, men at hele selskapet gjør ting sammen. Får du noen miljøer som gjør noe, og andre som føler at de blir satt utenfor, tror jeg det er veldig skadelig. Det er viktig at alle nivåer er med."

Bedrifter som lever farlig: En rapport om vekst og voksesmerter

Interessant lesning?

Da bør du sjekke ut vår rapport "Bedrifter som lever farlig: En rapport om vekst og voksesmerter".

Last den ned her.