<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Seminar for ledere og HR

Nå er det lederskap som gjelder

Vil lever i en tid preget av brå skift og store endringer drevet frem av globale faktorer. Stikkord er bl.a pandemi, klimakrise, teknologi, nye handelsblokker, Ukraina og Kina. Skiftene utfordrer vante forestillinger, skaper nye utfordringer og stiller krav til nye løsninger. Alle konsekvenser er ennå ikke klare, men de vil bli store og varige. Endringene treffer oss på alle nivåer – internasjonalt, nasjonalt, på virksomhetsnivå og som enkeltindivider.

Felles er at det skapes stor usikkerhet og utrygghet knyttet til fremtiden.

Det er også en økende bevissthet om hva kultur betyr for å kunne forstå og øse nye utfordringer, og det er nye og tydeligere krav til ledelse og lederskap.

Great Place to Work inviterer til et innholdsrikt seminar for å belyse lederes rolle og betydning i tiden vi er i.

Gjennom faglige innledninger, refleksjoner/deltagelse og mingling ønsker vi å gi ledere og alle som er interessert i god ledelse innsikt i hva de beste gjør bedre – og hva de tenker om fremtiden akkurat nå.

  • Hva er nøklene til effektiv ledelse og godt lederskap – når alt er usikkert og i endring?
  • Hvorfor er verdier og kultur avgjørende når virksomheter navigerer i farvann preget av utrygghet?
  • Hvorfor er større fokus på sosial samhandling med et formål – organisasjonens kjernefunksjon – kritisk for å lykkes fremover?
  • Hvorfor er kampen om å holde på og tiltrekke seg gode medarbeidere blitt hardere – og hva gjør de beste for å lykkes?

 

Praktisk info

Når: Mer info kommer 
For hvem: Ledere og HR

Agenda

Det kommer mer detaljer rundt agenda med foredragsholdere om kort tid.