<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

GRATIS WEBINAR 

Praktisk gjennomføring av en medarbeiderundersøkelse 

Gjennom studiene av norsk arbeidsliv, så måler Great Place To Work tilstanden i norsk arbeidsliv. Vi vet hva kvaliteten på kultur og ledelse i gjennomsnittsbedriftene er, og hva som skal til for å hevde seg blant de beste. De gode arbeidsplassene har i større grad medarbeidere og ledere som opplever relasjoner preget av tillit, stolthet og fellesskap. Medarbeidere og ledere som føler seg motivert av mening, mestring og autonomi. I tillegg har de lederpraksiser som fostrer bevisst hverdagsledelse og som støtter lederne i å skape god og effektiv kultur.

Foredragsholdere: Marianne Køien Paulsen

Når: Onsdag 24.02.2021
Tid: 11.00- 11.30
Hvor:  Zoom - Online  

 

 

 

 

 

 

 

Meld deg på her!

New call-to-action

Great Place To Work Blogg

Hvorfor er det viktig med psykologisk trygghet på arbeidsplassen?

Les mer