<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Webinar - Kultur som konkurransefortrinn 

Kultur som konkurransefortrinn med mnemonic

Gjennom studiene av norsk arbeidsliv måler Great Place To Work tilstanden i norsk arbeidsliv. Vi vet hva kvaliteten på kultur og ledelse i gjennomsnittsbedriftene er, og hva som skal til for å hevde seg blant de beste. De gode arbeidsplassene har i større grad medarbeidere og ledere som opplever relasjoner preget av tillit, stolthet og fellesskap. Medarbeidere og ledere som føler seg motivert av mening, mestring og autonomi. I tillegg har de lederpraksiser som fostrer bevisst hverdagsledelse og som støtter lederne i å skape god og effektiv kultur.

mnemonic har sikkerhetseksperter innen alle fagfelt av informasjonssikkerhetsfaget. mnemonic er en av de største IT-sikkerhetstjenesteleverandørene i Europa, og fremheves av Gartner som leverandør av Managed Detection and Response (MDR), trusseletterretning, samt hendelseshåndtering.

Hvem: Tønnes Ingebrigtsen, daglig leder i mnemonic og Tron Kleivane, styreleder og partner i Great Place to Work Norge. 

Great Place To Work Blogg

Nå mer enn noen gang må organisasjoner ta mennesker på alvor!

Les mer