<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Webinar - Kultur som konkurransefortrinn 

Kultur som konkurransefortrinn med FotoWare

Gjennom studiene av norsk arbeidsliv måler Great Place To Work tilstanden i norsk arbeidsliv. Vi vet hva kvaliteten på kultur og ledelse i gjennomsnittsbedriftene er, og hva som skal til for å hevde seg blant de beste. De gode arbeidsplassene har i større grad medarbeidere og ledere som opplever relasjoner preget av tillit, stolthet og fellesskap. Medarbeidere og ledere som føler seg motivert av mening, mestring og autonomi. I tillegg har de lederpraksiser som fostrer bevisst hverdagsledelse og som støtter lederne i å skape god og effektiv kultur.

FotoWare er et norsk software selskap som leverer Digital Asset Management løsninger til mer enn 40 land, i alle deler av verden. FotoWare har toppet listen over Norges Beste Arbeidsplasser 3 år på rad. Dette året i en ny, og større, størrelseskategori. 

I webinaret vil du få vite mer om hvordan FotoWare har klart å lykkes med god ledelse og kulturbygging i en periode preget av stor vekst. 

Hvem: Anne Gretland, CEO i FotoWare og Tron Kleivane, styreleder og partner i Great Place to Work Norge. 

Great Place To Work Blogg

Engasjerte ansatte i nedgangstider skaper motstandsdyktige selskaper

Les mer