<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Webinar - Kultur som konkurransefortrinn 

Kultur som konkurransefortrinn med bspoke

Gjennom studiene av norsk arbeidsliv måler Great Place To Work tilstanden i norsk arbeidsliv. Vi vet hva kvaliteten på kultur og ledelse i gjennomsnittsbedriftene er, og hva som skal til for å hevde seg blant de beste. De gode arbeidsplassene har i større grad medarbeidere og ledere som opplever relasjoner preget av tillit, stolthet og fellesskap. Medarbeidere og ledere som føler seg motivert av mening, mestring og autonomi. I tillegg har de lederpraksiser som fostrer bevisst hverdagsledelse og som støtter lederne i å skape god og effektiv kultur.

bspoke er et IT-konsulentselskap som leverer dyktige IT-spesialister. Disse konsulentene sørger for at du har de systemene du trenger. bspoke består av konsulenter med allsidig bakgrunn fra teknologibransjen. Vi har noen av bransjens mest erfarne teknologer, som sammen med flere unge mennesker utgjør et oppdatert miljø med høy kompetanse. 

Hvem: Henrik Holum, Daglig leder i bspoke, Einar Omdal, COO i bspoke, Tron Kleivane, styreleder og partner i Great Place to Work Norge. 

Great Place To Work Blogg

Nå mer enn noen gang må organisasjoner ta mennesker på alvor!

Les mer