<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

GRATIS WEBINAR 

Kultur som konkurransefortrinn

Opplever du som leder at kultur ikke kan måles på lik linje som håndfaste tall?

Dette er en vanlig misoppfattelse blant ledere. Rett kultur gir Return on Investment. Kultur og ledelse er avgjørende for produktivitet og lønnsomhet. Covid-19-situasjonen har bekreftet  at virksomheter som har hatt langsiktig fokus på nettopp kultur og ledelse har stått i krisen best. Kultur og ledelse kan måles – og det har effekt!

I dette webinaret vil du få svar på:

- Hvorfor du skal investerer i kultur og ledelse – og hva det betyr for formålsdrevet lønnsomhet

- Hvorfor dette har viktige samfunnsmessige effekter
 
- Hvorfor, og hvordan du kan investere i medarbeiderutvikling som leder til mer motiverte og produktive medarbeidere
 
Foredragsholdere: Tron Kleivane

Når: Onsdag 7. april 
Tid: 11.00- 11.45
Hvor:  Zoom - Online  

Meld deg på her!

Great Place To Work Blogg

Hvorfor er det viktig med psykologisk trygghet på arbeidsplassen?

Les mer