<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

PODCAST

Del 1: Samspillet mellom HR og ledere - Cisco

25.april 2023 kåret vi Norges Beste Arbeidsplasser 2023, hvor Cisco gikk av med seieren i kategorien 500+.

I denne podcasten vil du høre mer om hvordan Cisco aktivt jobber for å skape en bærekraftig og solid organisasjonskultur, samspillet mellom HR og ledere og beste praksiser. 

Great Place To Work Blogg

Hvordan skape en kultur for nytenkning og innovasjon?

Les mer