<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

KULTUR OG LEDELSE I FRIVILLIG SEKTOR! 

ÅRLIG FROKOSTSEMINAR FOR LEDERE I FRIVILLIG SEKTOR

Den nye arbeidshverdagen oppløser grensene mellom arbeid, fritid og frivillighet for den enkelte – og åpner for nye roller og endret samspill mellom frivillig og offentlig sektor samt næringsliv.

Hvilken rolle spiller leder og ledelse i møte med disse nye utfordringene og mulighetene? Hva er spesielt for frivillig sektor? Og hvordan kan vi tenke nytt om egen rolle som viktig bidragsyter for å skape høyest mulig samfunnsverdi?

Når: Onsdag 18. november 
Tid: 08.30 - 09:30 
Hvor: Teams-møte (digitalt)
Tematikk: Ledelse og lederskap i den nye normalen.

"Ledelse og Medarbeiderskap, nettverk i frivillig-ideell sektor" sammen med "Great Place to Work" ønsker velkommen til en spennende time rundt kultur og ledelse i frivillig sektor. 

Statsråd Iselin Nybø innleder programmet, Tron Kleivane, styreleder i Great Place to Work inviterer Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen og Sunniva Ørstavik generalsekretær Norges Handikapforbund til en samtale fra Kreftforeningens Vitensenter om hvilke muligheter og utfordringer vi erfarer rundt kultur og ledelse nå under pandemien.

Tradisjonen tro presenterer vi også resultatene fra årets organisasjonsmåling i frivillig sektor, med kåring av beste virksomhet. 

Velkommen

Nettverk frivillig sektor #4 (2) gptw_logo-