<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

KOMMENDE ARRANGEMENTER

0001-35721902741

FROKOSTSEMINAR

Nå er det lederskap som gjelder! 
- Ledelse og kultur når alt er i endring

Vi lever i en tid preget av brå skift og store endringer. Utløst av pandemi, klimakrise og krig i Europa er verden blitt mer uforutsigbar, og det treffer oss på alle nivåer – internasjonalt, nasjonalt, på virksomhetsnivå og som enkeltindivider.

  • Hva er nøklene til effektiv ledelse og godt lederskap når alt er i endring?
  • Hvorfor er verdier og kultur avgjørende når virksomheter navigerer i farvann preget av uforutsigbarhet og utrygghet?
  • Hva er styrets og toppledelsens ansvar og rolle? 

Dato: 23.november