<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kundecaser

0002-2946888622602177388


Redd barna: når kontoret blir en kulturbygger 

Hvordan skal vi gi de ansatte den fleksibiliteten de har behov for i hverdagen, men samtidig legge til rette slik at det å dra på kontoret blir attraktivt? Redd Barnas nye hus på Hasle har blitt en viktig del av deres fokus på å bygge en sterk organisasjonskultur, allerede fra den spede starten ved tegnebrettet.

0001-3710248759448683519


Dhl: listen twice as often as you speak 

For the third year in a row, DHL Express tops the list as Europe’s Best Multinational Workplace. With 16 of their European offices ranking on the national Great Place To Work lists, DHL Express proves that people are at the heart of their strategy.

 

 

Explocrowd


ExploCrowds unike kultur gir rom for innovasjon

ExploCrowd har trua på å gjøre ting på sin egen måte og har hatt noen hypoteser om ledelse og motivasjon som de ønsket å teste ut, og har gjort en innsats for å skape en arbeidsplass med en høy grad av tillit til hverandre.

Stock Photos 2


Fleks ønsker å utfordre de etablerte “sannhetene” i arbeidslivet

Siden oppstarten i 2019 har Fleks jobbet for å redefinere arbeidslivet og skape en ny type drømmearbeidsplass. En ny måling fra Great Place To Work viser at bedriften er på god vei til å lykkes i arbeidet.

Stock Photos 5


Hvordan bygge stolhet internt 

HELP Forsikring er en av Norges Beste Arbeidsplasser, og startet samarbeidet med Great Place to Work i 2014. De har gjennom de siste årene klart å holde seg på toppen av lista til tross for stor vekst og ny størrelseskategori.

Stock Photos 14

Sopra Steria tiltrekker seg talenter ved fokus på sertifisering fra Great Place to Work

Kommunisert riktig, kan en Great Place To Work-sertifisering være en effektiv måte å vise omverdenen at du er en god arbeidsplass. Men hvordan kommuniserer du det best? Vi spurte en av Norges beste arbeidsplasser, Sopra Steria, om hvordan de bruker sertifiseringen i rekrutteringsarbeidet.

Stock Photos 1

HDO bruker temperaturmåling for å håndtere arbeidet gjennom Covid-19 

HDO bruker temperaturmåling som et virkemiddel for å bedre kunne håndtere organisering- og oppfølging av arbeidet gjennom Covid-19 pandemien.

 
 
 
 
Stock Photos 13


Møller Mobility om tillit og ledelse

Møller Mobility Group rullet i fjor ut ny strategi mot 2025. Hva skal til for å tilby de beste kundeopplevelsene – hvem skal ansettes og hvordan utvikle folka til å møte denne nye retningen?


 

Stock Photos 11

Bærekraftig vekst hos Olivia! 

Olivia tror på en sterk organisasjonskultur som forutsetning for bærekraftig vekst, og ønsket derfor å jobbe mer systematisk med dette. Great Place to Work Norge ble derfor valgt som partner, og samarbeidet har vært med på å legge til rette for en positiv økonomisk utvikling, flere jobbsøkere og en enda sterkere organisasjonskultur.


Stock Photos 8

Halverte sykefraværet ved å ta tak i de underliggende årsakene

Volkswagen Møller Bilfinans teller hele 90 ansatte og er Norges største leasingselskap. I dag har selskapet et sykefravær som ligger langt under landssnittet, men for bare fire år siden var situasjonen veldig annerledes. Fraværet var skyhøyt, og interne undersøkelser tydet på at det skyldtes selskapskulturen.


Stock Photos 9

Temperaturmålinger bygger opp under medarbeider-undersøkelsen

Eiendomsmegler1 Innlandet gjennomfører temperaturmåling i tillegg til den årlige medarbeiderundersøkelsen. - Behovet for å være tett på har aldri vært større. Likevel ble den fysiske avstanden større.

 

Stock Photos 12

Redd barna brukte temperaturmåling for å ivareta ansatte på hjemmekontor

Etter å ha sørget for at sårbare barn fremdeles fikk det de trengte fra organisasjonen, kunne de se nærmere på hvordan de ansatte hadde det.

"Drømmen og målet er at Fleks skal bli Norges beste bedrift å jobbe i, og snu om på hva en arbeidsplass skal være og hva arbeidslivet egentlig er. Great Place to Work hjelper oss å måle hvordan de ansatte opplever arbeidsplassen vår, og belyser styrkene og forbedringsområdene våre, slik at vi kontinuerlig kan jobbe mot målet vårt." - Fleks
"Det å skrive en Culture Audit er en reise i seg selv. Potensialet i et slikt dokument er stort; den bør brukes internt for å bygge stolthet og bevisstgjøring, i rekruttering og ikke minst fungerer den som en dokumentasjon på vår kultur." - Eidsiva bredbånd
"I Norgeshus har vi som mål om å være «Best på Folk». I dette ligger en forpliktelse fra oss om å jobbe aktivt for at alle ansatte skal ha det best mulig på jobb. For å klare dette er vi helt avhengig av gode verktøy og samarbeidspartnere. Great Place to Work er akkurat dette for oss. De hjelper oss i arbeidet mot vårt mål." - Norgeshus