<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Webinar on-demand

DEL 1: Hva er, og hvorfor bruker vi medarbeiderundersøkelser?

Gjennom studiene av norsk arbeidsliv, så måler Great Place To Work tilstanden i norsk arbeidsliv. Vi vet hva kvaliteten på kultur og ledelse i gjennomsnittsbedriftene er, og hva som skal til for å hevde seg blant de beste. De gode arbeidsplassene har i større grad medarbeidere og ledere som opplever relasjoner preget av tillit, stolthet og fellesskap. Medarbeidere og ledere som føler seg motivert av mening, mestring og autonomi. I tillegg har de lederpraksiser som fostrer bevisst hverdagsledelse og som støtter lederne i å skape god og effektiv kultur.

 

Del 2: Hvordan gjennomfører vi en Medarbeiderundersøkelse?

DEL 3: Hvordan lykkes vi med en medarbeiderundersøkelse?

Verktøyet du ikke klarer deg uten

For å lykkes med gjennomføring av medarbeiderundersøkelser er det viktig at du tilnærmer deg undersøkelsen på rett måte.

Hva ligger bak medarbeiderundersøkelsen?