<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1520457248035732&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Webinar on-demand

Er medarbeidersamtalen bortkastet? 

- Hva er hensikten med 1:1? 

- Hvordan finner du balansen mellom uformell prat og byråkratisk sjekkliste?

- Hvordan skape en effektiv arena for dialog og refleksjon? 

- Hvordan fokusere på læring og utvikling?

- Hvordan bruke 1:1 som et effektivt lederverktøy?

Great Place To Work Blogg

Tillitsbasert ledelse lønner seg!

Les mer